Warunki handlowe

WARUNKI HANDLOWE STRONY INTERNETOWEJ

WITAJ NA STRONIE INTERNETOWEJ Enveseur sl. POŚWIĘCONEJ WARUNKOM HANDLOWYM KORZYSTANIA. NINIEJSZE WARUNKI HANDLOWE OBOWIĄZUJĄ W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ www.kopertypolska.pl. ŁĄCZĄC SIĘ Z NASZĄ STRONĄ INTERNETOWĄ I/LUB SKŁADAJĄC ZAMÓWIENIE WYRAŻASZ ZGODĘ, ŻE NINIEJSZE WARUNKI HANDLOWE SĄ DLA CIEBIE WIĄŻĄCE.

KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ OZNACZA, ŻE AKCEPTUJESZ NINIEJSZE WARUNKI HANDLOWE BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY WYBRAŁEŚ REJESTRACJĘ, ZAMÓWIŁEŚ U NAS CZY NIE. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ NINIEJSZYCH WARUNKÓW HANDLOWYCH, NIE KORZYSTAJ Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

Operatorem strony internetowej www.kopertypolska.pl: Enveseur sl., spółka prawa handlowego zarejestrowana w Hiszpanii z siedzibą na Carrer Avinyonet, 8720, Vilafranca del Penedès, 08720, Barcelona, Hiszpania

Firma zarejestrowana w Hiszpanii, REGON: B66856618.


Nasze dane do kontaktu:
Adres handlowy: Enveseur sl
Carrer Avinyonet, 6
Vilafranca del Penedès
08720
Barcelona
Hiszpania

E-mail końcowy: admin@enveseur.es
Numer telefonu: +34 669 392 628

1. WSTĘP

1.1 Będziesz miał dostęp do większej części tej strony internetowej bez konieczności rejestrowania swoich danych. Niektóre części tej strony internetowej będą dla Ciebie dostępne dopiero po rejestracji.
1.2 Niniejsze warunki handlowe możemy w dowolnym momencie zmieniać poprzez ich aktualizację. Niniejsza stronę wraz raz na jakiś czas zobaczyć, żeby dowiedzieć się o aktualnych warunkach handlowych, ponieważ są dla Ciebie obowiązujące. Niektóre postanowienia niniejszych warunków handlowych mogą zostać zastąpione przez konkretnie określone zawiadomienia ustawowe lub warunki podane na konkretnych podstronach niniejszej strony internetowej. Jeśli nie chcesz zaakceptować żadnych nowych warunków handlowych po tym, jak poinformowaliśmy Cię o nich, nie powinieneś korzystać z tej strony internetowej.

2. ZAMAWIANIE OD NAS

2.1 Zamówienia u nas należy składać za pomocą procedury składania zamówienia. Częścią naszej procedury składania zamówień jest również możliwość sprawdzenia zamówienia i ewentualnego poprawienia błędów. Wyślemy Ci e-mail potwierdzający zamówienie wraz ze szczegółami dotyczącymi zamówionych produktów.
2.2 Zamówienie akceptujemy dopiero po wysłaniu towaru. Po wysłaniu zamówienia zostanie sporządzona umowa kupna-sprzedaży, nawet jeśli płatność została przetworzona natychmiastowo, o ile nie poinformujemy Cię, że nie przyjmujemy zamówienia lub że anulowaliśmy zamówienie.
2.3 Możemy odmówić przyjęcia zamówienia, jeśli:
(a) towar nie jest dostępny;
(b) nie możemy uzyskać potwierdzenia o Twojej płatności;
c) wystąpił błąd w zakresie ceny lub opisu produktu lub
(d) nie spełniasz kryteriów kwalifikacji podanych w warunkach handlowych.

3. KSZTAŁTOWANIE CEN

3.1 Wszystkie ceny podane są bez VAT, ale możemy wyświetlić VAT osobno i uwzględnić je w cenie całkowitej.
3.2 Jeśli naliczamy osobno opłatę za pakowanie, transport i ubezpieczenie lub inne istotne opłaty, właściwe stawki podane są w konkretnym cenniku, który dostępny jest na niniejszej stronie internetowej.
3.3 Nasze ceny poddajemy regularnej waloryzacji bez powiadamiania.

4. ZASADY ANULOWANIE ZAMÓWIENIA I ZWROTU TOWARU

4.1 Prawo do odstąpienia:
(a) Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez wyjaśnienia do 14 dni kalendarzowych.
(b) Okres do odstąpienia upływa po 14 dniach kalendarzowych od dnia, kiedy Państwo lub wyznaczona przez Państwa strona trzecia, inna niż kurier, fizycznie otrzymali ostatnią sztukę zamówionego towaru.
4.1.1 Aby zastosować prawo do odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować KopertyPolska.pl, Carrer Avinyonet 6, Vilafranca del Penedès, 08720, Barcelona, Hiszpania;kontakt@kopertypolska.pl; o Państwa decyzji odstąpienia od umowy za pośrednictwem jednoznacznego oświadczenia (na przykład listem wysłanym pocztą, faksem lub e-mailem).

Mogą Państwo również skorzystać z formularza odstąpienia od umowy podanego poniżej, chociaż skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe.
4.1.2 Państwa wniosek zostanie złożony w ramach terminu na odstąpienie, jeśli niniejsze zawiadomienie o Państwa decyzji zastosować niniejsze prawo zostanie wysłana przed upływem wskazanego terminu.

4.2 Konsekwencje odstąpienia
4.2.1 W przypadku odstąpienia z Państwa strony zwrócimy wszystkie płatności, które od Państwa otrzymaliśmy, wraz z kosztami doręczenia (z wyjątkiem wszystkich dodatkowych kosztów, które powstały na podstawie wybrania przez Państwa innego sposobu doręczenia, niż najtańszy sposób doręczenia, jaki oferujemy my) bez zbędnej zwłoki i w żadnym przypadku nie później, niż 14 dni kalendarzowych od dnia, kiedy zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie wykonany w taki sam sposób, jaki Państwo wykorzystali podczas płatności za towar, o ile nie zażądają Państwu innego sposobu.


(a) W żadnym przypadku nie powstaną po Państwa stronie żadne koszty związane ze zwrotem pieniędzy. Możemy zatrzymać zwrot pieniędzy do czasu otrzymania towar lub dopóki nie przedłożą Państwo dokumentu o zwrocie towaru, zgodnie z tym, co nastąpi wcześniej.
4.2.2 Muszą Państwo zwrócić lub doręczyć towar bezpośrednio do nas, bez zbędnej zwłoki i w żadnym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, kiedy poinformowali na Państwo o Państwa decyzji odstąpienia od umowy. Dotrzymają Państwo danego terminu, jeśli zwrócą Państwo przedmiotowy towar przed upływem podanego okresu.
4.2.3 Będą Państwo odpowiedzialni za wszystkie koszty, które powstaną w związku ze zwrotem towaru.
4.2.4 Będą Państwo odpowiedzialni jedynie za uszkodzenie towaru, które powstanie w wyniku korzystania z towaru w sposób sprzeczny z jego charakterem, cechami oraz funkcjonalnością.
4.3 Wzór odstąpienia od umowy
- Do wiadomości KopertyPolska.pl, Carrer Avinyonet 6, Vilafranca del Penedès, 08720, Barcelona, Hiszpania; kontakt@kopertypolska.pl:
- Ja/my niniejszym informuję/my (*) o mojej/nasz intencji odstąpienai od mojej/naszej (*) umowy kupna następujących towarów / świadczenia następujących usług (*)
- Data zamówienia/odbioru (*)
- imię i nazwisko klienta i użytkownika lub klientów i użytkowników
- adres klienta i użytkownika lub klientów i użytkowników
- podpis klienta i użytkownika lub klientów i użytkowników (obowiązuje jedynie w przypadku papierowej wersji tego formularza)
- Data

(*) Wykreśl, w razie potrzeby

4.4 Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku umów, które odwołują się do:
(a) dostawy towaru, który został ewidentnie przystosowany lub wyprodukowany według specyfikacji klienta lub użytkownika.
(b) dostarczenia towaru, który może szybko stracić wartość lub z krótką datą ważności.
(c) Dostarczenia zapieczętowanego towaru, który po doręczeniu został otwarty i w ten sposób jest nieodpowiedni do zwrotu z przyczyn zdrowotnych oraz higienicznych.
(d) Dostarczenia zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub wideo, ewentualnie programów komputerowych, które klient lub użytkownik otworzył po doręczeniu.5. LICENCJA

5.1 Zezwala się na drukowanie i pobieranie niniejszej strony internetowej na własne cele w oparciu o niniejsze:
(a) w żaden sposób nie można zmieniać dokumentów ani powiązanej grafiki na niniejszej stronie internetowej;
(b) grafika na niniejszej stronie internetowej nie może być wykorzystywana w oderwaniu od towarzyszącego jej tekstu, jak również
c) wszystkie informacje o naszym prawie autorskim oraz znaku towarowym, a takie zawiadomienie o zezwoleniu na użytkowanie musi zostać podane na wszystkich kopiach.
5.2 O ile nie podano inaczej, prawo autorskie i inne prawa własności intelektualnej w zakresie wszystkich materiałów na niniejszej stronie internetowej (wraz ze zdjęciami i rysunkami graficznymi) są naszym mieniem lub mieniem licencjodawcy. Dla celów niniejszych warunków handlowych, każdy przypadek korzystania z fragmentu niniejszej strony internetowej inny niż zgodnie z klauzulą 5.1 powyżej w jakimkolwiek innym celu jest zabroniony. Jeśli naruszysz którekolwiek postanowień niniejszych warunków handlowych, Twoje prawo do korzystania z niniejszej strony internetowej kończy się automatycznie i musisz natychmiast zniszczyć wszystkie pobrane lub wydrukowane fragmenty niniejszej strony internetowej.
5.3 Według klauzuli 5.1 żadna część niniejszej umowy nie może być powielana ani przechowywana na innej stronie internetowej ani być częścią publicznego lub prywatnego elektronicznego systemu wyszukiwania lub usługi bez uprzedniej pisemnej zgody.
5.4 Wszystkie prawa, które nie są wyraźnie wskazane w niniejszym regulaminie handlowym, są zastrzeżone.

6. DOSTĘP DO USŁUGI

6.1 Pomimo starań o zapewnienie, aby niniejsza strona internetowa była normalnie dostępna przez 24 godziny na dobę, nie będzie odpowiadać za to, jeśli z jakichkolwiek powodów niniejsza strona internetowa będzie przez jakiś czas niedostępna.
6.2 Dostęp do niniejszej strony internetowej może zostać tymczasowo przerwany, bez zawiadomienia w przypadku awarii systemu, z powodu konserwacji lub naprawy, ewentualnie z przyczyn będących poza naszą kontrolą.

7. MATERIAŁ ODWIEDZAJĄCEGO I ZACHOWANIE

7.1 Informacje inne, niż identyfikujące osobę, których dotyczy Polityka Prywatności, na przykład jakieś materiały, które rozpowszechniasz lub publikujesz na niniejszej stronie internetowe, nie będą uważane za prywatne ani za takie, których dotyczą prawa własności. Nie będziemy mieć żadnych obowiązków w związku z takimi materiałami. My i upoważnione przez nas osoby będą mogły w sposób swobodny kopiować, udostępniać, rozpowszechniać, łączyć oraz w inny sposób pracować z materiałami oraz wszystkimi danymi, obrazkami, dźwiękami, tekstami i innymi rzeczami, które są tu zawarte na wszystkie cele komercyjne i niekomercyjne.
7.2 Zabrania się publikowania lub rozpowszechniania na tej stronie internetowej materiałów, ewentualnie rozpowszechniania ich z niej, jeśli są:
(a) zagrażające, wstydliwe, obsceniczne, nieprzyzwoite, wzburzające, obraźliwe, pornograficzne, grube, skłonne do wzniecania nienawiści rasowej, dyskryminujące, zawierające groźby, skandalizujące, podżegające, naruszające wartości, naruszające poczucie własnej wartości, prywatność lub wywołujące złość lub nieprzyjemności;
(b) dla których nie zostały uzyskane wszystkie niezbędne zezwolenia i/lub zgody;
(c) które stanowią zachowanie lub inspirują zachowanie, które można uważać za przestępstwo, w wyniku którego powstaje odpowiedzialność cywilnoprawna lub które jest w inny sposób sprzeczne z prawem lub narusza prawa strony trzeciej w Hiszpanii lub w innym państwie na świecie lub
(d) które są szkodliwe technicznie (w tym zwłaszcza wirusów komputerowych, bomb logicznych, koni trojańskich, pluskw, szkodliwych komponentów, naruszonych danych lub innego złośliwego oprogramowania lub szkodliwych danych).
7.3 Nie możesz nadużywać strony internetowej (dotyczy to zwłaszcza niszczenia systemu).
7.4 Będziemy w pełni współpracować z organami ścigania lub działać na podstawie nakazu sądowego żądającego lub nakazującego ujawnienie tożsamości lub lokalizacji kogokolwiek, kto publikuje materiał naruszający klauzule 7.2 lub 7.3.

8. LINKI NA INNE STRONY ORAZ Z INNYCH STRON

8.1 Link na strony internetowe stron trzecich na niniejszej stronie internetowej udostępniane są wyłącznie na Twoją potrzebę. Korzystając z niniejszych linków, opuścisz tę stronę internetową. Nie podaliśmy kontroli wszystkich takich stron internetowych i nie mamy kontroli nad tymi stronami internetowymi, a także nie jesteśmy odpowiedzialni za nie, ani za ich treść. Z tego powodu ich nie zatwierdzamy, ani nie odnosimy się do ich treści ani skutków, jakie mogą wynikać z korzystania z nich. Jeśli zdecydujesz się ustanowić połączenie z jakimiś stronami internetowymi stron trzecich połączonymi z niniejszą stroną internetową, robisz to wyłącznie na własne ryzyko.
8.2 Jeśli chciałbyś ustanowić połączenie z niniejszą stroną internetową, możesz zrobić to jedynie w taki sposób, że bez jej kopiowania ustanowisz połączenie z podstroną główną niniejszej strony internetowej na niniejszych warunkach:
(a) nie będziesz usuwać, zniekształcać ani w inny sposób zmieniać rozmiaru ani wyglądu logo Enveseur sl.;
(b) nie będziesz tworzył środowiska ramowego, do przeglądania ani granicznego na niniejszej stronie internetowej;
(c) nie będziesz w żaden sposób sugerował, że promujemy produkty lub usługi inne, niż nasze własne;
(d) nie będziesz w żaden sposób wskazywać na swoją relację z nami ani prezentować żadnych innych nieprawdziwych informacji;
(e) nie będziesz korzystał ze znaków towarowcyh Enveseur sl. przedstawionych na niniejszej stronie internetowej w inny sposób, niż na podstawie naszego wyraźnego pisemnego zezwolenia;
(f) nie będziesz ustanawiał połączenia ze strony, której nie jesteś właścicielem oraz
(g) Twoja strona internetowa nie zawiera treści, które są niesmaczne, obraźliwe lub kontrowersyjne, naruszają prawa własności intelektualnej lub inne prawa innych osób lub w inny sposób nie spełnia wymogów ustawowych lub przepisów.
Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do odwołania prawa wskazanegow niniejszej klauzuli 8.2 z powodu naruszenia niniejszych warunków i przyjęcia środków, które będziemy uważali za stosowne.
8.3 W pełni wynagrodzimy każdą stratę lub szkodę, którą wyrządzą Państwo nam lub którejś z firm naszej grupy jako skutek naruszenia klauzuli 8.2.


9. REJESTRACJA

9.1 Aby móc zarejestrować się na www.kopertypolska.pl, musisz być powyżej 18 roku życia.
9.2 Każda rejestracja obejmuje wyłącznie jednego użytkownika. Nie zezwalamy na przekazywanie Twojego loginu ani hasła innej osobie ani wielu użytkownikom sieci.
9.3 Ponosisz odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich wydanych haseł i jeśli znasz kogoś, kto zna lub podejrzewasz kogoś, że może znać Twoje hasło, powinieneś natychmiast się z nami skontaktować.
9.4 Możemy zawiesić lub anulować Twoją rejestrację według naszego uzasadnionego uznania lub jeśli naruszysz którykolwiek ze swoich obowiązków wskazanych w niniejszych warunkach.

10. ODMOWA

10.1 Nawet pomimo faktu, że staramy się zapewnić, aby informacje na niniejszej stronie internetowej były prawidłowe, nie gwarantujemy dokładności i kompletności materiału zawartego na niniejszej stronie internetowej. Możemy zmienić materiał na niniejszej stronie internetowej, ewentualnie podane tutaj produkty i ceny w dowolnym momencie i bez ostrzeżenia. Materiał na niniejszej stronie internetowej może być nieaktualny i nie zobowiązujemy się do aktualizowania tego materiału.
10.2 Materiał na niniejszej stronie internetowej udostępniany jest „takim, jaki jest" bez warunków, gwarancji lub innych warunków dowolnego rodzaju. Stosownie do maksymalnego prawnie dopuszczalnego zakresu udostępniamy niniejszą stronę internetową w taki sposób że wykluczamy wszystkie oświadczenia, gwarancje, warunki i inne (w tym zwłaszcza warunki o odpowiedniej dokładności, które wskazuje ustawa, stosowności do celu oraz należytej staranności i umiejętności), które mogłyby mieć wpływ w w związku z tą stroną internetową na niniejsze warunki handlowe.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1 My, każda inna strona (zaangażowana w tworzenie, produkcję, konserwację lub dostarczanie niniejszej strony internetowej) oraz każda ze spółek naszej grupy, osoby sprawujące stanowiska, dyrektorzy, pracownicy, akcjonariusze lub ich przedstawiciele wykluczają jakąkolwiek odpowiedzialność za jakąkolwiek ilość lub rodzaj straty lub szkody którą mógłbyś ponieść Ty lub strona trzecia (w tym zwłaszcza bezpośrednia, karalna lub będąca następstwem strata lub szkoda lub utrata dochodu, zysków, dobrego imienia, danych, umów, wykorzystanie pieniędzy lub szkoda lub strata wynikająca lub połączona w jakiś sposób z przerwaniem działalności biznesowej lub z wykroczeń cywilnych (zwłaszcza zaniedbanie), umowy lub w inny sposób) w związku z niniejszą stroną internetową w jakikolwiek sposób lub w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub konsekwencjami płynącymi z korzystania z niniejszej strony internetowej, strony połączonej z niniejszą stroną internetową lub materiałem na niniejszej stronie internetowej, w tym strata lub szkoda spowodowana przez wirusy, które mogą zaatakować Twój komputer, oprogramowanie, dane lub inne mienie wskutek Twojego podłączenia, korzystania lub przeglądania niniejszej strony internetowej lub pobierania przez Ciebie jakiegoś materiału z niniejszej strony internetowej lub ze stron internetowych połączonych z niniejszą stroną internetową.
11.2 Nic w niniejszych warunkach handlowych nie wyklucza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za (i) śmierć lub urazy spowodowane niedbałością (ponieważ niniejszy warunek definiuje Ustawa o nieuczciwych warunkach umownych z roku 1977) ; (ii) oszustwo; (iii) niezrozumienie w zasadniczej kwestii lub (iv) odpowiedzialność, której nie można wykluczyć lub ograniczyć na podstawie obowiązującego ustawodawstwa.
11.3 Jeśli korzystanie z materiału na niniejszej stronie internetowej spowoduje po Twojej stronie konieczność konserwacji lub naprawy, przejmujesz na siebie odpowiedzialność za wszystkie powstałe koszty.
11.4 Wyrażasz zgodę na wynagrodzenie nam szkody, obronę i ochronę nas, osób sprawujących u nas stanowiska, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli przed powstaniem szkody lub przed wszystkimi roszczeniami, odpowiedzialnością, szkodami, stratą, kosztami (wraz z uzasadnionymi opłatami sądowymi), które powstają w wyniku naruszenia z Twojej strony niniejszych warunków handlowych lub korzystania przez Ciebie z niniejszej strony internetowej lub korzystania z niej przez inną osobę z podaniem Twoich danych rejestracyjnych.

12. PRAWO ROZSTRZYGAJĄCE ORAZ WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

12.1 Niniejsze warunki handlowe podlegają i są interpretowane zgodnie z ustawodawstwem hiszpańskim. Spory, które powstaną w związku z niniejszymi warunkami handlowymi, będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów hiszpańskich.
Nie gwarantujemy, że materiały/artykuły do sprzedaży na stronie internetowej są odpowiednie lub dostępne do korzystania poza Hiszpanią. Zabrania się odwiedzania strony internetowej z terytoriów, gdzie jej treść jest nielegalna lub sprzeczna z prawem. Jeśli odwiedzasz niniejszą stronę internetową poza terytorium Hiszpanii, robisz to na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnego ustawodawstwa.


13. RÓŻNE

13.1 Nie możesz cedować, udzielać zezwolenia ani w żaden inny sposób przenosić żadnego ze swoich praw wskazanych w niniejszym regulaminie handlowym.
13.2 Jeśli któreś z postanowień niniejszych warunków handlowych zostanie przez sąd kompetentnej jurysdykcji uznane za nieważne, nieważność tego postanowienia nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych postanowień, której w dalszym ciągu będą w w pełni obowiązywały i były skuteczne.
13.3 Jedynie strony, których dotyczą niniejsze warunki handlowe, mogą egzekwować je na podstawie Ustawy o umowach handlowych (Prawa stron trzecich z roku 1999.